Termen de glosar

Nuanță

Termenul nuanță desemnează în artele plastice fiecare dintre varietățile unei culori, determinată de compoziția sa cromatică; în lingvistică, nuanța reprezintă un aspect ușor deosebit al sensului de bază al unui cuvânt. La modul general vorbind, nuanța desemnează o varietate de manifestare a unei acțiuni, a unui sunet, gradele prin care poate să treacă o senzație, un sentiment sau o stare etc., o diferență foarte mică între aspecte sau realități de același gen; ceea ce se adaugă esențialului, modificându-l ușor și conferindu-i un caracter sau o notă particulară.

Nuanţa este starea intermediară prin care este cu putinţă să treacă ceva anume, cum ar fi o anumită energie subtilă ce se combină, la un moment dat, cu o altă energie sau care se combină cu mai multe energii în acelaşi timp. Nuanţa indică de asemenea starea intermediară prin care este cu putinţă să treacă fie un sentiment complex, fie trăirea unei fiinţe umane. Unele nuanţe, chiar dacă apar şi se manifestă cu o anumită intensitate, sunt aproape insesizabile sau sunt greu perceptibile pentru fiinţele umane comune.
Nuanţa face să apară o diferenţă ce nu este uşor sesizibilă, care adeseori este delicată şi care se referă, fie la combinarea anumitor energii subtile, fie la apariţia în simultaneitate a două aspecte care se amalgamează. Sesizarea cu acurateţe a nuanţelor necesită din partea fiinţei umane respective dinamizarea unui anumit grad, evident, de subtilitate.

Atât în cazul energiilor subtile pe care le experimentăm şi inclusiv în cazul energiilor subtile, sublime dumnezeieşti, care în anumite condiţii se combină, este cu putinţă să simţim şi chiar este cu putinţă să conştientizăm anumite nuanţe, numai şi numai dacă am reuşit să ne trezim în universul nostru lăuntric o stare de sensibilitate net superioară, elevată. Spre exemplu, astfel de nuanţe apar şi chiar pot fi conştientizate ca atare atunci când energia subtilă, sublimă a Iubirii Dumnezeieşti ce ne inundă fiinţa, ce se acumulează în universul nostru lăuntric, se manifestă intens, cu putere şi se asociază sau, altfel spus, se amalgamează cu energia subtilă, sublimă a Erosului Pur Dumnezeiesc, care de asemenea se manifestă cu putere.

Având în vedere toate acestea, se poate spune că în cazul acestei realităţi oculte, fiinţa umană ce este suficient de sensibilă în ceea ce priveşte receptarea şi conştientizarea combinării energiilor subtile observă că există şi persistă o anumită nuanţă, descoperă că apar nuanţe în simultaneitate, sesizează că survin anumite grade de manifestare, iar acolo unde apare o anumită nuanţă, pe care fiinţa umană este capabilă să o sesizeze, se dezvăluie că există o diferenţă. Cei înţelepţi, care au atins un înalt grad de transformare spirituală, afirmă că în anumite situaţii apar şi persistă unele nuanţe sau se manifestă singular, dar cu putere o anumită nuanţă, care se adaugă la ceea ce este esenţial și face să apară modificări uşoare.

În muzică, un exemplu de modificare a nuanţei este un crescendo sau un descrescendo, o particularitate delicată a expresiei. Este necesar să precizăm că adeseori nuanţele exprimă gradele de intensitate ale unor energii subtile. Acest domeniu este vast, este plurivalent, dar cu toate acestea este prea puţin cunoscut ca atare şi mai ales puțin explorat.

Atunci când, spre exemplu, corpul nostru astral este dinamizat într-o manieră optimă, armonioasă, devine lesne cu putinţă să simţim, să percepem nuanţele anumitor energii subtile, inclusiv nuanţele anumitor energii subtile, sublime ale unor Atribute Dumnezeieşti ce sunt acumulate din abundenţă în Microcosmosul fiinţei noastre. Ceva asemănător, dar mult superior se petrece atunci când am reuşit deja să ne dinamizăm într-o manieră optimă, prin intermediul unor eforturi susţinute, adecvate corpul cauzal. În felul acesta devine cu uşurinţă posibil să experimentăm cu o imensă încântare, tipic cauzală, inefabilă, realităţile uluitoare, tainice pe care le descoperim în Universul Cauzal.

La modul general vorbind, se poate spune că sesizarea promptă a diferitelor nuanţe face să apară diferenţe, care uneori sunt foarte mici sau care sunt aproape imperceptibile, mai ales pentru fiinţele umane obișnuite, între energiile subtile ce există deja în Microcosmosul fiinţei noastre. Toate acestea sunt valabile şi în ceea ce priveşte combinările în diferite proporţii ale energiilor subtile, sublime ale unor Atribute Dumnezeieşti, care fac să apară şi apoi facilitează conştientizarea anumitor nuanţe. Dinamizarea plenară considerabilă a învelişului supramental, îl ajută pe aspirant să descopere, să experimenteze cu o mare uşurinţă nuanţele benefice, elevate.

Pentru fiinţele umane ignorante, dar şi pentru fiinţele umane ce se complac în starea de prostie sau care lunecă într-o stare avansată de orbire spirituală, existenţa obiectivă a nuanţelor încetează să existe, chiar dacă, în realitate, nuanţele sunt evidente şi pregnante în universul lăuntric al acelor fiinţe umane care au regresat şi care apoi s-au scufundat în evidente trăiri demoniace.
Ne putem referi, pentru a înţelege ceea ce se petrece, la un exemplu semnificativ: o fiinţă umană ce este deja afectată de guturai nu mai este capabilă să simtă în totalitatea sa mirosul ales al unui parfum perfect natural. La un astfel de parfum respectiva fiinţă umană reacţionează spunând: „Eu nu simt nimic“, chiar dacă celelalte fiinţe umane sănătoase, armonioase se delectează, pline de încântare, cu mirosul acelui parfum veritabil, perfect natural.

În cadrul Legii oculte a combinării şi a asocierii, atât a feluritelor energii subtile, cât şi a feluritelor energii subtile, sublime, dumnezeieşti ce sunt caracteristice Atributelor Dumnezeieşti, explorarea şi conştientizarea nuanţelor ce apar este foarte importantă şi tocmai de aceea se consideră că este necesară. În unele situaţii se observă că nuanţele sunt generate sau chiar constituite, fiecare, din varietăţile a ceva anume. Un exemplu de acest fel este un parfum perfect natural ce este alcătuit din două sau mai multe esenţe naturale.

Nuanţele evidenţiază, de asemenea, un grad de intensitate a ceva anume. Nuanţele fac să apară diferenţe clare, chiar dacă sunt foarte mici, și de multe ori sunt aproape imperceptibile, fie între energii, fie între fiinţe, fie între făpturi ce par a fi la prima vedere de acelaşi fel.

Vă recomandăm să studiați și despre:

Bunăstarea Lăuntrică Spirituală

Termen de glosar Bunăstarea lăuntrică spirituală O sui generis sinteză ce nu este însă exhaustivă, referitoare la așa-zisele ingrediente spirituale, care atunci când sunt trezite mai mult sau mai puțin în universul nostru lăuntric, contribuie apoi în acest sui-generis...

Invocație

Termen de glosar Invocație Cuvântul „invocaţie“ din limba română provine din latinescul invocatio. Vocare înseamnă în latină „a chema“, deci invocarea sau invocaţia are semnificaţia de a chema, de a apela, de a atrage înlăuntrul fiinţei noastre, în Universul nostru...

Evocare

Termen de glosar Evocare Acest termen provine de la cuvântul latin evocatio. În felul acesta, este indicată acţiunea de a chema, de a evoca. Printr-o evocare este indicată acţiunea de a ne aminti ceva, făcând astfel ca acel ceva să fie prezent în sfera conştiinţei. Un...

Aprofundare

Termen de glosar Aprofundare Atunci când este privit din orice punct de vedere, termenul aprofundare indică acțiunea de a aprofunda sau altfel spus de a adânci. În domeniul spiritualității veritabile, procesul de aprofundare indică de fapt o experimentare lăuntrică...

Aspirație

Termen de glosar Aspirație Acest termen provine de la cuvântul latin aspiratio, care în traducere românească înseamnă a aspira. La modul general vorbind, aspiraţia este acţiunea de a ne orienta, este acţiunea de a ne direcţiona năzuinţele către ceva net superior,...

Pin It on Pinterest