Termen de glosar

Bunăstarea lăuntrică spirituală

O sui generis sinteză ce nu este însă exhaustivă, referitoare la așa-zisele ingrediente spirituale, care atunci când sunt trezite mai mult sau mai puțin în universul nostru lăuntric, contribuie apoi în acest sui-generis cocktail și fac să apară o stare complexă de bunăstare lăuntrică spirituală

 

Starea de bunăstare lăuntrică spirituală este în realitate un sui generis cocktail, ce este de fapt rezultanta, amalgamată am putea spune, a feluritelor trăiri și experiențe elevate, sublime, transcedentale, chiar dumnezeiești, pe care fiecare dintre noi le experimentăm, și care apoi fac să apară, întocmai precum un corolar, starea de bunăstare lăuntrică spirituală.

Având în vedere acest aspect, se poate spune că o astfel de stare pe care o trăim apoi din plin, este o stare în felul ei unică pentru fiecare ființă umană și ea rezultă prin această amalgamare, care poate să fie diferită, în funcție de ingredientele specifice spirituale care o alcătuiesc, de la o ființă umană la alta.

Tocmai de aceea se poate spune că în cazul fiecărei ființe umane starea de bunăstare lăuntrică spirituală este unică. Nu se poate spune că două sau mai multe ființe umane vor avea o stare de bunăstare lăuntrică spirituală absolut identică. Tocmai de aceea, în prezentarea pe care am structurat-o puteți să descoperiți care ar putea fi ingredientele care atunci când sunt trezite și dinamizate în mod considerabil în mod considerabil în universul lăuntric al aspirantului spiritual, determină, printr-o amalgamare specifică, apariția unei stări de bunăstare lăuntrică spirituală, care, așa cum am menționat, este pentru fiecare ființă umană, unică, și este rezultanta ce survine prin combinarea unor astfel de ingrediente ce există deja în microcosmosul ființei noastre, datorită proceselor de rezonanță ocultă pe care le declanșăm.

Tocmai de aceea, se cuvine să analizăm cu foarte multă atenție aceste aspecte și să reflectăm că este binevenit să urmărim pe baza acestor dezvăluiri în premieră, să acționăm astfel încât să trezim, să dinamizăm în mod considerabil, cât mai multe dintre aceste ingrediente, care apoi, în măsura în care sunt pregnante, vor contribui zi de zi la apariția unei stări de bunăstare lăuntrică spirituală din ce în ce mai puternică, din ce în ce mai intensă, ba chiar copleșitoare.

Tocmai de aceea, vă rugă, să aveți în vedere și să studiați cu mare atenție fiecare sugestie, care, în măsura în care va fi pusă în practică prin intermediul gramelor de experiență, vor contribui apoi la amplificarea, la complexificarea, la intensificarea stării de bunăstare lăuntrică spirituală pe care o vom avea.

 1. Starea plenară de abandon față de DUMNEZEU
 2. Starea considerabilă de abnegație ce face în mod spontan posibilă transcenderea ego-ului
 3. Starea pregnantă de acceptare plenară a tot ceea ce este binefăcător, atât în afara noastră, cât și în universul nostru lăuntric
 4. Starea deplină de adaptare armonioasă față de ambianța în care ne aflăm
 5. Starea considerabilă de bine spiritual ce ne caracterizează
 6. Starea intensă, constantă de iubire ce ne caracterizează
 7. Starea de receptivitate maximă față de influențele tainice, elevate, dumnezeiești ce provine de la îngerul nostru păzitor
 8. Starea pregnantă de atenție constructivă, benefică față de tot și toate cele ce apar la momentul potrivit atât în universul nostru lăuntric, cât și în ambianța în care ne aflăm și trăim
 9. Starea de curaj mai mult sau mai puțin accentuat ce ne caracterizează
 10. Starea de maximă receptivitate față de toate frumusețile și minunățiile veritabile ce ne înconjoară clipă de clipă
 11. Starea de rezonanță ocultă și comuniune pregnantă cu ENERGIA subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al binelui dumnezeiesc
 12. Starea considerabilă de bunătate lăuntrică ce ne caracterizează
 13. Starea de fericire mai mult sau mai puțin intensă ce ne caracterizează și care este expresia procesului de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al fericirii dumnezeiești
 14. Starea pregnantă de aspirație către unul sau mai multe idealuri pure, nobile dumnezeiești ce ne caracterizează
 15. Starea considerabilă de bun-simț ce ne caracterizează
 16. Starea pregnantă de calm ce ne caracterizează
 17. Starea pregnantă de compasiune ce ne caracterizează
 18. Starea pregnantă și neîncetată de centrare creatoare eminamente benefică AICI și ACUM în momentul prezent
 19. Starea constantă și considerabilă de claritate a conștiinței ce poate fi mai mult sau mai puțin intensă ce ne caracterizează
 20. Starea predominantă de iertare ce ne caracterizează și care este expresia unui proces de REZONANȚĂ OCULTĂ cu energia subtilă, sublimă a atributului dumnezeiesc al iertării dumnezeiești
 21. Starea considerabilă de centrare neîncetată la nivelul inimii spirituale și care implică trezirea și dinamizarea prealabilă a STĂRII DE ÎNȚELEPCIUNE A INIMII
 22. Starea de comuniune și de identificare mai mult sau mai puțin intensă cu realitatea misterioasă, copleșitoare, indescriptibilă a omniprezenței, a omniscienței și a omnipotenței lui DUMNEZEU
 23. Starea considerabilă de maturitate lăuntrică, spirituală ce face fără încetare cu putință alegeri benefice, creatoare ce sunt pline de înțelepciune
 24. Starea pregnantă, net superioară de înțelegere a tot și toate cele care ne apar în existența noastră de zi de zi. Cine înțelege așa cum se cuvine tot și toate cele iartă aproape totul.
 25. Starea considerabilă, indescriptibilă pe care o generează trezirea și dinamizarea învelișului nostru supramental
 26. Starea de forță benefică lăuntrică ce este de fapt expresia energiei oculte personale de care fiecare ființă umană dispune (energia ocultă variază în mod considerabilă de la o ființă umană la alta)
 27. Starea mai mult sau mai puțin intensă de încredere în sine
 28. Starea mai mult sau mai puțin intensă de conștientizare a tot și toate cele pe care le trăim și pe care le experimentăm clipă de clipă. Întotdeauna fără nici o excepție atât tot ceea ce conștientizăm, cât și gradul (intensitatea proceselor) de conștientizare generează imediat fenomene de rezonanță ocultă cu energii subtile și cu aspecte corespondente din MACROCOSMOS
 29. Starea mai mult sau mai puțin intensă de contemplație ce ne caracterizează
 30. Starea mai mult sau mai puțin intensă de mulțumire ce ne caracterizează și care este expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al mulțumirii dumnezeiești
 31. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de transformare lăuntrică, spirituală ce ne caracterizează
 32. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de vitalitate ce ne caracterizează
 33. Starea mai mult sau mai puțin accentuată sau altfel spus, mai mult sau mai puțin intensă de credință în DUMNEZEU ce generează un anumit proces de rezonanță ocultă cu ființa enigmatică și eternă a lui DUMNEZEU
 34. Starea mai mult sau mai puțin pregnantă de detașare ce ne caracterizează și care este expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al detașării dumnezeiești
 35. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de aspirație către DUMNEZEU ce ne caracterizează
 36. Starea mai mult sau mai puțin pregnantă de discernământ spiritual ce ne caracterizează
 37. Starea mai mult sau mai puțin pregnantă de blândețe ce ne caracterizează
 38. Starea mai mult sau mai puțin pregnantă de dreptate veritabilă ce ne caracterizează și care este expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al dreptății dumnezeiești.
 39. Starea mai mult sau mai puțin pregnantă de egalitate lăuntrică elevată ce este expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al egalității dumnezeiești.
 40. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de transcendere a egoului ce induce și catalizează în universul nostru lăuntric indescriptibile stări transcendentale dumnezeiești.
 41. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de elevare a frecvenței predominante de vibrație a sferei noastre tainice de forță (sau altfel spus a AUREI noastre) ce ne caracterizează.
 42. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de minunare ce ne caracterizează.
 43. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de optimism ce ne caracterizează şi care este expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al optimismului dumnezeiesc
 44. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de persistenţă a stării interioare de copil ce ne caracterizează
 45. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de echilibru spiritual, de egalitate a dispoziţiilor lăuntrice ce ne caracterizează
 46. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de elevare, de creştere spirituală, de nobleţe lăuntrică ce ne caracterizează
 47. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de experimentare şi aprofundare a trăirilor emoţionale eminamente ce ne caracterizează
 48. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de optimism autentic ce ne caracterizează şi care este în realitate expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al entuziasmului dumnezeiesc
 49. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de speranţă îndreptăţită ce ne caracterizează şi care este în realitate expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al speranţei dumnezeieşti
 50. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de comuniune şi identificare cu realitatea indescriptibilă a spiritului dumnezeiesc ce ne caracterizează şi care este expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al spiritului dumnezeiesc
 51. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de raportare permanentă la aspectele ideale, esenţiale fundamentale ce există fără încetare în cadrul creaţiei şi manifestării dumnezeieşti ce ne caracterizează. Aceasta este expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al esenței dumnezeiești
 52. Stare mai mult sau mai puțin accentuată de comuniune inefabilă și de identificare cu realitatea enigmatică a eternității ce ne caracterizează și care este expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al eternității dumnezeiești
 53. Stare mai mult sau mai puțin accentuată de comuniune inefabilă și de identificare cu realitatea indescriptibilă a ființei dumnezeiești ce ne caracterizează și care este expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al ființei dumnezeiești
 54. Stare mai mult sau mai puțin accentuată de trezire spirituală veritabilă ce ne caracterizează
 55. Stare mai mult sau mai puțin accentuată de comuniune și identificare cu adevăratele valori dumnezeiești veșnice ce ne caracterizează
 56. Stare mai mult sau mai puțin accentuată de veritabilă generozitate ce ne caracterizează și care este expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al generozității dumnezeiești
 57. Stare mai mult sau mai puțin accentuată ce implică experimentarea indescriptibilă a măreției dumnezeiești ce ne caracterizează și care este expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al măreției dumnezeiești.
 58. Stare mai mult sau mai puțin accentuată de eroism veritabil ce ne caracterizează și care este expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al eroismului dumnezeiesc.
 59. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de onestitate veritabilă ce ne caracterizează și care este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al onestității dumnezeiești.
 60. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de umor binefăcător, stenic ce ne caracterizează și care este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al umorului dumnezeiesc.
 61. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de umilință ce ne caracterizează și care este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al umilinței dumnezeiești.
 62. Profunzimea stării de iluminare spirituală pe care deja am atins-o anterior și care ne caracterizează.
 63. Intensitatea stării de nemurire spirituală pe care deja am atins-o anterior și care ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al nemuririi dumnezeiești.
 64. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de inteligență benefică, creatoare ce ne caracterizează și care este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al inteligenței dumnezeiești.
 65. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de bucurie pură ce ne caracterizează, stare ce este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al bucuriei dumnezeiești.
 66. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de libertate lăuntrică ce ne caracterizează, stare ce este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al libertății dumnezeiești.
 67. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de comuniune și identificare cu curentul subtil tainic ALB STRĂLUCITOR ce ne caracterizează, stare ce implică o acumulare considerabilă ori care a fost realizată din abundență a acestui curent subtil important.
 68. Starea mai mult sau mai puțin profundă pe care o trăim atunci când realizăm (fie personal, fie la unison cu alți aspiranți) meditații, iar în astfel de ocazii experimentăm mai mereu stări spirituale ce ne caracterizează.
 69. Stări mai mult sau mai puțin profunde de experimentare spontană, indescriptibilă a misterului dumnezeiesc ce ne caracterizează. În EVANGHELIA LUI TOMA, Iisus ne spune: „Aceste mistere dumnezeiești pe care vi le revelez și pe care le trăiesc vă sunt oferite mai ales vouă, aceia care sunteți demni, care sunteți pregătiți să le primiți și să vă convingeți de realitatea lor.”
 70. Starea mai mult sau mai puțin profundă de comuniune și identificare cu ETERNUL FEMININ sau altfel spus, cu realitatea cea tainică a DUHULUI SFÂNT ce ne caracterizează.
 71. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de pace pură, dumnezeiască, profundă ce ne caracterizează, stare care în realitate este expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al păcii profunde dumnezeiești. Despre această stare le vorbește – la un moment dat – Iisus ucenicilor săi atunci când le spune: „VĂ LAS PACEA MEA!”
 72. Stările mai mult sau mai puțin accentuate de euforie paradisiacă pe care le trăim și care ne caracterizează.
 73. Stările mai mult sau mai puțin intense de pasionalitate pură elevată pe care le trăim, ce ne caracterizează. Astfel de stări sunt expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al pasionalităţii dumnezeieşti
 74. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de răbdare pură, autentică ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al răbdării dumnezeieşti
 75. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de gândire eminamente benefică, creatoare ce ne caracterizează.
 76. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de perseverenţă ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al perseverenţei dumnezeieşti
 77. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de plăcere pură, stenică, elevată ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al plăcerii dumnezeieşti
 78. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de comuniune şi identificare inefabilă cu POETICA DUMNEZEIASCĂ ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al POETICII DUMNEZEIEŞTI. Acest tainic atribut dumnezeiesc al POETICII DUMNEZEIEŞTI apare şi se manifestă în fiinţele umane care au un autentic talent poetic.
 79. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de comuniune şi identificare cu indescriptibila putere dumnezeiască ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al PUTERII ENIGMATICE DUMNEZEIEŞTI
 80. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de comuniune şi identificare cu veritabila puritate dumnezeiască ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al PURITĂŢII DUMNEZEIEŞTI
 81. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de veritabilă responsabilitate ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al responsabilităţii dumnezeieşti
 82. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de înţelepciune autentică ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al înţelepciunii dumnezeieşti
 83. Starea mai mult sau mai puţin accentuată de sănătate plenară deplină ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al sănătăţii dumnezeieşti
 84. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de comuniune și identificare cu sensul tainic dumnezeiesc ce caracterizează tot și toate cele ce există în cadrul creației și manifestării dumnezeiești și care ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia enigmatică subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al sensului dumnezeiesc.
 85. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de seninătate veritabilă ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al seninătății dumnezeiești.
 86. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de tăcere elevată, profund transformatoare ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu atributul dumnezeiesc al tăcerii dumnezeiești
 87. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de simplitate veritabilă ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu atributul dumnezeiesc al simplității dumnezeiești
 88. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de sinceritate deplină, exemplară ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu atributul dumnezeiesc al sincerității dumnezeiești
 89. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de zâmbet natural, autentic ce ne caracterizează. O astfel de stare este expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al ZÂMBETULUI ENIGMATIC DUMNEZEIESC
 90. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de toleranță veritabilă ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al toleranței dumnezeiești
 91. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de tainică și indescriptibilă unitate lăuntrică ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al unității dumnezeiești ce caracterizează întreaga creație și manifestare dumnezeiască sau, altfel spus, întregul MACROCOSMOS
 92. Starea mai mult sau mai puțin accentuată de comuniune și identificare cu realitatea enigmatică inefabilă a ADEVĂRULUI ULTIM DUMNEZEIESC ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al ADEVĂRULUI ULTIM DUMNEZEIESC
 93. Stare sau stări mai mult sau mai puțin accentuate de comuniune veritabilă și de identificare profundă fie cu o singură virtute dumnezeiască binecunoscută, fie cu mai multe virtuți dumnezeiești binecunoscute (exemplu: compasiunea, iubirea, bunătatea, umilința etc. etc.) ce ne caracterizează. O astfel de stare sau astfel de stări sunt în realitate expresia unor procese de rezonanță ocultă cu energiile subtile sublime ale unor virtuți dumnezeiești care de fapt sunt niște atribute dumnezeiești ce sunt cunoscute sub numele de VIRTUȚI DUMNEZEIEȘTI
 94. Stare mai mult sau mai puțin accentuată de comuniune și identificare profundă cu apariția și manifestarea victoriei depline binefăcătoare ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al victoriei dumnezeiești
 95. Stare mai mult sau mai puțin accentuată de comuniune indescriptibilă și identificare cu energia supremă enigmatică a VIDULUI BEATIFIC CREATOR ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a VIDULUI BEATIFIC CREATOR DUMNEZEIESC
 96. Stare mai mult sau mai puțin accentuată de comuniune și identificare plenară cu realitatea tainică indescriptibilă a vieții universale dumnezeiești ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al VIEȚII DUMNEZEIEȘTI. În felul acesta ajungem să experimentăm în mod plenar, indescriptibil paradisiaca și enigmatica VIAȚĂ DUMNEZEIASCĂ ce ne deschide largi porțile PARADISULUI ce există deja în stare latentă în MICROCOSMOSULUI fiecărei ființe umane și ne așteaptă să basculăm apoi în paradisurile din UNIVERSUL ASTRAL prin intermediul paradisului ce se trezește și se dinamizează în felul acesta în ființa noastră
 97. Stare mai mult sau mai puțin considerabilă de comuniune plenară și de identificare cu realitatea tainică a intenției dumnezeiești ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al intenției enigmatice dumnezeiești
 98. Stare mai mult sau mai puțin considerabilă de comuniune plenară și de identificare cu realitatea tainică, indescriptibilă a VOINȚEI lui Dumnezeu ce ne caracterizează. O astfel de stare este în realitate expresia evidentă a unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al VOINȚEI dumnezeiești. În felul acesta devine cu putință să descoperim prin intermediul unor trăiri spirituale inefabile iar apoi ajungem să aprofundăm în mod gradat ce înseamnă de fapt să simțim și apoi să facem VOIA CEA PLINĂ DE TAINE A LUI DUMNEZEU. Mesajul plin de înțelepciune dumnezeiască al lui IISUS ce este prezent în universala rugăciune „TATĂL NOSTRU” („FACĂ-SE VOIA TA (A LUI DUMNEZEU TATĂL) „PRECUM ÎN CER AȘA ȘI PE PĂMÂNT!”) dezvăluie pentru noi semnificații noi, complexe și profund transformatoare care ni se revelează ca atare (la început) – într-un mod intuitiv – mai ales prin intermediul gramelor necesare de practică atentă, perseverentă care așa cum unii dintre noi știm VALOREAZĂ APOI CÂT TONE DE TEORIE
 99. Stare mai mult sau mai puțin considerabilă de comuniune plenară și de identificare cu realitatea indescriptibilă a PUNCTULUI DE VEDERE A LUI DUMNEZEU TATĂL (ASUPRA CREAȚIEI ȘI MANIFESTĂRII SALE ÎN ÎNTREGUL MACROCOSMOS) ce ne caracterizează.

 

O NECESARĂ CONCLUZIE
Așa cum de altfel am arătat starea (mai mult sau mai puțin intensă) de bunăstare lăuntrică ce ne caracterizează este în cazul fiecărei ființe umane un melanj, un sui generis cocteil ce combină în simultaneitate feluritele stări specifice eminamente binefăcătoare, favorabile, sublime, dumnezeiești ce ne caracterizează. Tocmai de aceea un exemplu analogic, semnificativ ar putea fi acela cu un COCTEIL mai mult sau mai puțin bogat în ingrediente adecvate și care în final este atunci când îl gustăm mai mult sau mai puțin savuros. În cazul în care ne raportăm (în cadrul acestui exemplu evocat) la un cocteil din fructe dat fiind faptul că în natură există o mulțime de fructe iar din această mulțime putem alege (doar dacă avem deja la dispoziție) fie 3 fructe, fie 7, fie 10, fie 17, fie 21, fie 49, fie 108 fructe.

Este de la sine înțeles că în final cocteilul nostru va fi o combinație, un amalgam delicios sau altfel spus un cocteil savuros ce va conține în anumite doze exacte (ce depind de ce cantități de fructe am pus) toate ingredientele pe care în prealabil le-am avut la dispoziție și pe care apoi le-am melanjat. În final gustul pe care îl va avea cocteilul nostru va fi în mod evident diferit de gustul unui alt cocteil ce este pregătit de o altă ființă umană ce are în prealabil la dispoziție fie 5; fie 9; fie 13; fie 33 de fructe printre care unele sunt identice cu fructele ce au fost utilizate de cealaltă persoana (ce și-a pregătit un cokteil) dar altele dintre acele fructe sunt diferite. Pornind de la acest exemplu analogic ne putem da seama că de fapt, fiecare cocteil este rezultanta unei combinații (a unui melanj realizat) în anumite doze a unor fructe pe care le avem (în prealabil) la dispoziție și pe care în final prin amestecare le facem să devină ceea ce numim COCTEIL.

Transpunând acest exemplu semnificativ la starea de bunăstare lăuntrică (mai mult sau mai puțin intensă) pe care o trăim, ne putem da seama că o astfel de stare este de fapt rezultanta ce apare printr-o complexă combinare a stărilor favorabile, creatoare, benefice care deja sunt trezite în universul nostru lăuntric și care ne caracterizează.

În felul acesta devine cu putință să descoperim – dintr-un punct de vedere inițiatic, esoteric – care este secretul (mai puțin cunoscut al) stării de bunăstare lăuntrică. Astfel ajungem să intuim că fiecare stare (mai mult sau mai puțin intensă) de bunăstare lăuntrică pe care o ființă umană o trăiește este în felul ei UNICĂ. Aceasta se petrece datorită mulțimii combinațiilor nesfârșite ce pot să apară (și care chiar apar în realitate în universul fiecărei ființe umane atunci când o anumită ființă umană trăiește o stare distinctă de bunăstare lăuntrică) datorită amalgamării în simultaneitate a stărilor creatoare, favorabile, binefăcătoare ce ne caracterizează. Fiecare stare de bunăstare lăuntrică ce este trăită ca atare evidențiază atunci multiplele procese de rezonanță ocultă ce se declanșează în simultaneitate iar toate acestea fac să apară un SUI GENERIS concert ai cărui instrumentiști sunt STĂRILE CREATOARE, BENEFICE, FAVORABILE CE DEJA NE CARACTERIZEAZĂ ÎN ACEL INTERVAL DE TIMP CÂND EXPERIMENTĂM (DUPĂ POSIBILITĂȚILE NOASTRE DE ATUNCI) O STARE DE BUNĂSTARE LĂUNTRICĂ.

Studiul atent al acestor aspecte tainice ne ajută să intuim cum putem beneficia de o stare profundă, complexă de bunăstare lăuntrică care poate fi și rămâne pentru totdeauna comoara nastră spirituală cea nesfârșită.

Atunci când – apoi – punem într-un mod benefic, creator în acțiune LEGEA DĂRUIRII OCULTE devine lesne cu putință să descoperim că dintr-o astfel de comoară spirituală ce ne caracterizează (și care este starea noastră de bunăstare lăuntrică) vom putea să dăruim fără încetare tuturor acelora care sunt pregătiți lăuntric să primească „diamantele”, „safirele” și „rubinele” pe care le putem oferi de fiecare dată și pe care oricând le avem la dispoziție spre a le oferi (căci atunci suntem canale tainice în și prin care Bunul DUMNEZEU dăruiește din abundență).

Vă recomandăm să studiați și despre:

Nuanță

Termen de glosar Nuanță Termenul nuanță desemnează în artele plastice fiecare dintre varietățile unei culori, determinată de compoziția sa cromatică; în lingvistică, nuanța reprezintă un aspect ușor deosebit al sensului de bază al unui cuvânt. La modul general...

Invocație

Termen de glosar Invocație Cuvântul „invocaţie“ din limba română provine din latinescul invocatio. Vocare înseamnă în latină „a chema“, deci invocarea sau invocaţia are semnificaţia de a chema, de a apela, de a atrage înlăuntrul fiinţei noastre, în Universul nostru...

Evocare

Termen de glosar Evocare Acest termen provine de la cuvântul latin evocatio. În felul acesta, este indicată acţiunea de a chema, de a evoca. Printr-o evocare este indicată acţiunea de a ne aminti ceva, făcând astfel ca acel ceva să fie prezent în sfera conştiinţei. Un...

Aprofundare

Termen de glosar Aprofundare Atunci când este privit din orice punct de vedere, termenul aprofundare indică acțiunea de a aprofunda sau altfel spus de a adânci. În domeniul spiritualității veritabile, procesul de aprofundare indică de fapt o experimentare lăuntrică...

Aspirație

Termen de glosar Aspirație Acest termen provine de la cuvântul latin aspiratio, care în traducere românească înseamnă a aspira. La modul general vorbind, aspiraţia este acţiunea de a ne orienta, este acţiunea de a ne direcţiona năzuinţele către ceva net superior,...

Pin It on Pinterest