Consacrarea fructelor unei acțiuni Lui Dumnezeu Tatăl

A consacra înseamnă a îi oferi ceva anume, cu sinceritate şi în mod total şi necondiţionat, Lui Dumnezeu, cu scopul de a sfinţi acel „ceva” prin comuniunea tainică cu Dumnezeu. 

Consacrarea nu este un act ritual religios, ci o modalitate de a proceda pe care o poate aborda orice fiinţă umană pentru a aprofunda relaţia ei directă şi nemijlocită cu Dumnezeu Tatăl, în acelaşi mod în care fiecare fiinţă umană poate să se roage direct la Dumnezeu şi nu are nevoie pentru aceasta de niciun intermediar.

Noi îi putem oferi Lui Dumnezeu TOTUL, iar el va alege ce anume primeşte dintre „ofrandele” noastre.

Înainte de a începe o anumită acţiune importantă, ale cărei fructe intenţionăm să le oferim cu anticipaţie Lui Dumnezeu Tatăl, este cel mai potrivit moment să facem efectiv o consacrare, pe care o vom considera cu seriozitatea cuvenită un sui-generis act meditativ prin care noi îi oferim Lui Dumnezeu, înainte de a începe respectiva acţiune, toate fructele ei. 

Starea lăuntrică potrivită pentru a realiza corect consacrarea

Pentru o consacrare corectă şi reuşită, este necesar să ne interiorizăm foarte bine, să ne liniştim mintea, să intrăm într-o stare de receptivitate elevată pe fondul unei stări de neutralitate (pace profundă la nivel emoţional şi mental). Numai dacă toate aceste condiţii sunt îndeplinite simultan, putem spune că suntem pregătiţi să realizăm o consacrare. 

O consacrare reuşită nu este neapărat o consacrare în care simţim răspunsul, ci acea consacrare în care suntem deschişi pentru a simţi răspunsul Lui Dumnezeu (şi să acceptăm eventualitatea în care răspunsul nu apare) şi, de asemenea, modul în care oferim fructele acţiunilor este într-adevăr sincer, fără rezerve, complet deschis.

O adevărată consacrare nu se face niciodată „din mers” sau „din vârful buzelor”. Consacrarea este un autentic şi inedit dialog cu Dumnezeu, iar acesta este recomandat să nu fie tratat cu superficialitate, neatenţie sau grabă. 

  • Este esenţial să avem intenţia sinceră de a-i oferi Lui Dumnezeu roadele faptelor noastre şi să i le oferim în acest mod, total şi necondiţionat;
  • Este necesar să avem măcar o minimă curiozitate sau deschidere de a percepe răspunsul care apare în mod distinct şi nuanţat şi evidenţiază modul în care Dumnezeu primeşte respectiva consacrare;
  • Merită să să urmărim permanent să aprofundăm acest inedit dialog cu Dumnezeu, să urmărim progresul care apare de-a lungul timpului în cadrul consacrărilor noastre, să nu uităm niciodată că este un domeniu în care este oricând loc de mai bine şi mai avem foarte multe de învăţat;
  • Niciodată nu vom face consacrarea ca un act pur mecanic, căci nu are valoare decât ceea ce noi cu adevărat intenţionăm să facem atunci!
  • Să nu ne grăbim! Chiar dacă uneori este mai bine să facem consacrarea în grabă decât să nu o facem deloc, totuşi nu este recomandat să facem din aceasta un obicei.

Tehnica propriu zisă a consacrării fructelor unei acțiuni Lui Dumnezeu Tatăl

Pentru a face consacrarea, ne vom aşeza (atunci când este cazul sau avem posibilitatea) sau rămânem în picioare, preferabil cu faţa către nordul magnetic (atunci când avem posibilitatea), menţinând coloana dreaptă. 

Cu ochii închişi, ne interiorizăm, ne relaxăm cât mai bine, eliminăm gândurile parazite şi schiţăm un zâmbet, pentru a ne destinde şi a ne induce o stare de auto-transfigurare. 

Orientându-ne atenţia în simultaneitate către zona din centrul pieptului şi către zona de deasupra creştetului capului, vom începe prin a rosti lăuntric, transfigurator, rugăciunea

„DOAMNE DUMNEZEULE, MILUIEŞTE-MĂ!” 

Vom repeta această scurtă rugăciune de 21 de ori (sau maxim de 27 de ori).
Vom remarca imediat după aceea o mult mai bună stare de interiorizare şi transfigurare, o raportare mult mai sinceră şi directă la Dumnezeu. 

Suntem acum pregătiţi pentru a începe consacrarea propriu-zisă.

În continuare, pe fondul unei stări de aspiraţie şi dragoste pentru Dumnezeu, rostim lăuntric, ferm şi cu sinceritate: 

„DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC, ŢIE ÎŢI DĂRUIESC AICI ŞI ACUM, ÎN MOD TOTAL ŞI NECONDIŢIONAT TOATE ROADELE ACESTEI ACŢIUNI…”

(este important să menţionăm explicit acţiunea pe care intenţionăm să o realizăm, pentru a fi cât mai conştienţi). 

Rămânem apoi interiorizaţi, pe un fond de linişte mentală şi receptivitate elevată, urmărind să simţim stările care apar imediat. În mod suplimentar, vom urmări să rămânem nemişcaţi, într-o sui-generis stare de încremenire lăuntrică, în care, orientându-ne privirea lăuntrică în strabism convergent către creştetul capului, suntem extrem de atenţi asupra tuturor fenomenelor care survin în universul nostru lăuntric.

Răspunsul la consacrare

Prin această stare sinceră pe care noi o manifestăm, oferindu-i plini de iubire Lui DUMNEZEU rezultatele acţiunilor noastre, noi vom simţi lăuntric o stare inefabilă de comuniune cu ceva care ne depăşeşte ca dimensiuni şi subtilitate. 

Ea se va manifesta ca o încărcare cu un flux subtil extatic, transcendent, generator de fericire şi bucurie interioară, care întotdeauna se manifestă în fiinţa noastră de sus în jos. De regulă, acest răspuns inefabil îl simţim ca venind de undeva de deasupra creştetului capului, inundându ne fiinţa şi făcându-ne astfel să intrăm aproape instantaneu într o stare de conştiinţă superioară plină de fericire, stare de vibraţie care este mult superioară stărilor din viaţa de zi cu zi. Aşadar, aceasta este o stare de excepţie, o stare minunată de a fi.

Atunci când Îi consacrăm Lui Dumnezeu Tatăl fructele unei fapte bune, care nu contravine legilor dumnezeiesti, putem discerne în mod obiectiv că apare în această fază o anumită stare foarte specială, ceva care vine în mod evident dinafara noastră şi întotdeauna de sus

Atunci când primim acest răspuns afirmativ, vom acţiona în consecinţă; pe de altă parte, dacă acest răspuns nu apare, este imperios necesar să nu facem acea acţiune. 

Din punct de vedere ocult, efectele consacrării roadelor unei anumite acţiuni sunt valabile 24 de ore. Dacă depăşim 24 de ore şi acţiunea încă nu s-a încheiat, este necesar să facem din nou consacrarea.

Aspecte spirituale esenţiale despre consacrarea fructelor acţiunilor

Fiinţa umană se poate apropia şi poate intra în comuniune spirituală profundă cu DUMNEZEU TATĂL în orice moment, prin orice fel de acţiune benefică pe care ea o face, indiferent de natura acesteia, dacă atunci fiinţa umană respectivă consacră Lui DUMNEZEU TATĂL fructele acţiunii respective (care este la modul fundamental bună). 

Pentru a putea realiza cât mai bine CONSACRAREA, este necesar să dezvoltăm în noi o stare de sinceritate totală, pentru că atunci când nu avem nici o făţărnicie şi nici un fel de ascunziş putem cu adevărat să simţim răspunsul real care vine de le DUMNEZEU. 

Prin CONSACRARE noi nu facem altceva decât să oferim plini de sinceritate ca dar Lui DUMNEZEU, fructele care rezultă în urma realizării acelei acţiuni.

Avantajele CONSACRĂRII fructelor unei acţiuni Lui DUMNEZEU TATĂL

Avantajul nr. 1: CONSACRAREA fructelor ne permite în momentul primirii răspunsului să ne dăm seama cu anticipaţie dacă ceea ce urmează să facem este, în conformitate cu conştiinţa tainică a Lui DUMNEZEU, bun sau rău, şi în felul acesta ne permite să evităm cu anticipaţie răul de care noi nu ne dădeam seama că ar putea să apară ca o consecinţă a acţiunii noastre. În cazul în care răspunsul este afirmativ, aceasta ne dezvăluie totodată, de fiecare dată, tainele binelui Lui DUMNEZEU. În felul acesta noi învăţăm câte ceva cu privire la tainele binelui Lui DUMNEZEU din fiecare CONSACRARE a roadelor la care răspunsul primit de noi este afirmativ.

Avantajul nr. 2: Atunci când răspunsul la CONSACRAREA pe care tocmai am realizat-o este pozitiv, afirmativ, aceasta arată că respectiva acţiune care urmează să fie făptuită este, fără îndoială, bună în faţa Lui DUMNEZEU Tatăl. În acel caz, acţiunea bună pe care urmează să o realizăm nu implică niciodată după aceea apariţia unui „lanţ“ bun care ne înlănţuie totuşi să ne întoarcem în mod obligatoriu pentru a primi fructele pe care acea acţiune le implică, indiferent dacă noi vrem sau nu aceasta, cum ar fi în cazul roadelor bune ale acţiunii noastre care nu este detaşată. În felul acesta, noi nu mai suntem deloc înlănţuiţi din cauza legii cauzei şi a efectului, sau altfel spus, datorită Legii Karma-ei. 

Avantajul nr. 3: Acest avantaj este cel mai important şi el poate fi descoperit numai şi numai de către aceia care au gramul de practică necesară în această direcţie. Tocmai de aceea, se poate spune că poţi deveni maestru în arta CONSACRĂRII spirituale numai prin exersarea ei perseverentă. Aceasta este valabil numai şi numai în situaţia în care la CONSACRAREA respectivă primim la final un răspuns afirmativ, care ne dezvăluie totodată că acţiunea noastră este fără îndoială bună, în conformitate cu Voia cea tainică a Lui DUMNEZEU. Atunci când primim un răspuns afirmativ la CONSACRAREA noastră, în care fructele i-au fost dăruite în mod necondiţionat Lui DUMNEZEU, în cadrul acţiunii care este după aceea făcută prin fiinţa noastră de către DUMNEZEU, noi trăim astfel în mod tainic de fiecare dată (atunci când facem o anumită acţiune sau faptă cu CONSACRARE) condiţia inefabilă, misterioasă a unui eliberat spiritual în viaţă (JIVANMUKTA). Prin urmare, în cazul unei acţiuni sau fapte ce este realizată cu CONSACRAREA fructelor sau roadelor către DUMNEZEU, atunci cel care acţionează în şi prin fiinţa noastră într-un mod enigmatic este DUMNEZEU TATĂL.

Când se realizează prin fiinţa noastră o acţiune sau faptă cu CONSACRAREA fructelor, noi devenim totodată atunci martorii uimiţi şi detaşaţi a tot ceea ce DUMNEZEU realizează clipă de clipă în şi prin fiinţa noastră. 

În lumina acestor revelaţii ne putem da seama cu uşurinţă că atunci când avem dubii cu privire la cât de bună poate să fie pentru noi o anumită acţiune, putem să ne clarificăm în prealabil, cu ajutorul Lui DUMNEZEU, realizând în prealabil CONSACRAREA fructelor acelei acţiuni Lui DUMNEZEU TATĂL. Apoi în funcţie de răspunsul care apare noi ne putem da seama dacă respectiva acţiune pe care deocamdată o intenţionăm este sau nu bună şi din punctul tainic de vedere a Lui DUMNEZEU TATĂL.

Citește aici despre tehnica de execuție si efectele spirituale profunde a artei binecuvântării.

Citește aici despre metoda de protecție pentru accesarea internetului

Pin It on Pinterest